Kontakt

Sídlo:
O&M Consulting
Ružinovská 42 (2.poschodie), 821 01 Bratislava

Kontakt:
olga.buso@omconsulting.sk

Zápis:
zapísaná v OR SR Bratislava I vložka č. 75897/B
štatutárny orgán: Ing. Olha Bušo – konateľ

Fakturačné údaje:
O&M Consulting s.r.o.
Páričkova 11, 821 08 Bratislava
IČO: 46358234

DIČ: 2023340495
IČ DPH: SK2023340495

Bankové spojenie:
VÚB banka
číslo účtu: SK43 0200 0000 0029 5452 9254
SWIFT: SUBASKBX