Služby

Zabezpečíme:

• založenie spoločnosti
• vybavenie potrebných licencií
• prípravu business plánu
• komplexnú obsluhu zákazníkov
• administratívnu agendu spoločnosti

Podpora:

• pri prvých krokoch pri zakladaní spoločnosti/živnosti
• pri spracovaní podnikateľského plánu a finančného plánu

Poradenstvo:

• v oblasti manažmentu spoločnosti
• v oblasti manažmentu technológií a inovácií
• právne a finančné
• pri znižovaní nákladov
• v rámci finančnej reštrukturalizácie