O&M Consulting

Nech pôsobíte v ktorejkoľvek oblasti ekonomiky, cesta k úspechu nie je možná bez presných, správnych a rýchlych rozhodnutí.

Vďaka nášmu know how dokážeme odhadnúť, akým smerom sa bude uberať vývoj na trhu,  aké dôsledky to bude mať na Vaše podnikanie a pomôžeme Vám tak zvýšiť výkonnosť a zlepšiť efektivitu podnikania..

Poradenské služby, ktoré poskytujeme v oblasti obchodu, energetiky, účtovníctva, marketingu, podnikového a personálneho manažmentu plne zohľadňujú špecifiká sektora ekonomiky, v ktorom pôsobíte.

Skúmame všetky oblasti činnosti – od kľúčového manažmentu, podnikových procesov až po budúce smerovanie spoločnosti a príležitosti rastu.